Dozorčí rada

Dne 6. 8. 2009 na zasedání dozorčí rady společnosti se uskutečnila volba předsedy a dvou místopředsedů dozorčí rady. Do funkce předsedy dozorčí rady byl opětovně zvolen pan Miloš Mašek , 1. místopředsedou RSDr. Jiří Vlach  a 2. místopředsedou  Ing. František Sivera.  

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky