Ekologický dopad budovaných dešťových nádrží

Jistě nebudeme daleko od pravdy s tvrzením, že každý občan města Znojma nějak pocítil na vlastní kůži probíhající práce na stavbě Rekonstrukce kanalizace města Znojma,  ale již málokdo ví, že součástí stavby je i výstavba dvou obrovských dešťových nádrží ve Znojmě v lokalitě Léry a v  Dobšicích za Sokolovnou.  

Stavba nádrží o celkovém objemu cca 4000m3 je téměř  u konce a brzo již bude sloužit provozovateli kanalizace.  Účel nádrží je zcela prostý a ekologický, a to zachytit v nich první znečištěnou dešťovou vodu, kterou  kanalizace a následně čistírna odpadních vod Znojmo nemohou naráz převést a vyčistit. Proto v současné době tato odpadní voda končí v řece Dyji, ale po dokončení stavby nádrží se bude první splach zachytávat v dešťových nádržích a po opadnutí srážky přečerpávat na čistírnu k vyčištění. Tímto stavba významně přispěje ke zlepšení kvality vody v řece Dyji.

ispa - dn2 006
dscf2739

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky