Inženýrská činnost

Služby zákazníkům

Inženýrská činnost

  • spolupráce při zadávání a zpracování projektové dokumentace
  • zajištění vydání územního a stavebního povolení
  • zajištění vypracování a podání žádosti o dotaci na MZe ČR, SFŽP ČR a fondů EU (např. OPI)
  • výběrová řízení dle platného zákona č. 40/2004 Sb. O veřejných zakázkách
  • vlastní stavební dozor
  • vydání kolaudačního rozhodnutí
  • zpracování závěrečných vyhodnocení akcí

Kontakt:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Kotkova 20
670 25 Znojmo

Tel.: 515 282 571, mobil: 737 221 662, FAX: 515 225 022
E-mail: zizka@vaszn_cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00 - 17:00
Středa: 7:00 - 17:00

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky