Nové kanalizační poklopy se znakem města Znojma

V souvislosti s prováděnou rekonstrukcí Komenského náměstí a přilehlých ulic Kovářská, Studentská a Jana Palacha ,  před kterou proběhla též rekonstrukce vodovodu a některých kanalizačních řadů, budou osazeny nové litinové kanalizační poklopy označené nápisem a znakem  města Znojma. Těmito celolitinovými  poklopy tak budou,po dohodě mezi městem Znojmem a VAS a.s.divizí Znojmo, postupně do budoucna vyměňovány stávající litino-betonové poklopy nejen při právě probíhající rekonstrukci, ale na všech dalších  kanalizačních šachtách ve městě Znojmě, včetně městské památkové rezervace.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky