Nový informační portál pro zákazníky Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Znojmo

V roce 2006 Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Znojmo začala realizovat projekt na zlepšení komunikace mezi společností a zákazníky. Mimo jiné se rozhodla vybudovat a provozovat www stránky s aktuálními praktickými informacemi pro zákazníky a partnery. Podle sdělení Českého statistického úřadu, které je dostupné na jeho stránkách ( http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/domacnosti_a_jednotlivci ) mělo v prvním čtvrtletí 2005 ( čerstvější údaje nejsou k dispozici ) připojení k internetu asi pětina domácností. Mohlo by se to zdát málo, ale toto číslo stále roste. Také lidé, kteří nemají internet doma, mají k němu přístup v práci. Připojení k internetu má podle Českého statistického úřadu 92,3% firem. Proto si myslíme, že informování veřejnosti formou www stránek má svůj smysl. 

Pro spolupráci na tvorbě stránek byla vybrána firma pHmedia z Pelhřimova, která již s podobnými záměry má zkušenosti i z jiných oborů. Hlavní náplní stránek je okamžitá informace pro zákazníky zejména o haváriích na vodovodním řadu, kvalitě dodávané vody a plánovaných odstávkách v dodávce vody. Stránky jsou doplněním oficiálních stránek společnosti na adrese www.vodarenska.cz. Záměrem bylo, zejména u havárií, mít zprávy on-line z terénu, tedy aktuální informace o právě opravované poruše s odhadem, kdy bude oprava dokončena a o jaký rozsah havárie se jedná. Nový informační portál pro zákazníky je na adrese www.vodaznojemska.cz a přináší nejen aktuální informace o haváriích a poruchách na vodovodním řádu, ale i přesné údaje o kvalitě vody v jednotlivých lokalitách zásobovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. divize Znojmo.

Ukázka hlavní stránky:

A4_1.jpg

Na homepage (domovské stránce) jsou informace o aktuálních poruchách, dále tlačítko pro odkaz na plánované odstávky a odkaz na kvalitu vody. 
Pro zapisování dění na poruše ( havárii ) mimo pracovní dobu bylo pořízeno mobilní zařízení s přístupem na internet, pomocí kterého bude moci technik pohotovosti doplňovat na stránky požadované informace. Informace z www stránek bude moci využívat i pracovník na nepřetržité lince pro hlášení poruch, který s přístupem na internet bude mít čerstvé informace pro zákazníky volající s dotazy ohledně poruchy. 

Informace o odstávkách:

A4_2.jpg

Na této stránce jsou zveřejňovány informace o plánovaném přerušení dodávky vody, což je informace, která se k zákazníkům ne vždy dostane včas, i když VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Znojmo informuje v současné době zákazníky pomocí letáků, roznášených v oblasti odstávky vody. 

Informace o kvalitě vody:

A4_3.jpg

Na stránkách o kvalitě vody je zobrazen seznam obcí, provozovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. Po kliknutí na obec je zobrazen seznam ukazatelů kvality vody se stanovením normy a skutečnou hodnotou ukazatele. Pro větší názornost je u každého rozboru i přátelská ikona žabky, podle jejíhož úsměvu lze rychle poznat, zda voda odpovídá stanoveným ukazatelům. 

Doplňkem www stránek jsou i tiskové zprávy, aktuality ze života společnosti, články, které byly o nás publikovány v tisku, dále odkazy na zajímavé stránky, které souvisí s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., také kontakty na pracovníky divize a fotogalerie ze zajímavých událostí nebo ilustrujících práci společnosti.


VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Znojmo provozuje v současné době přes 610 km vodovodních řadů, 250 km kanalizačních řadů a zásobuje vodou 75 tis. obyvatel znojemského okresu. Odpadní vodu odebírá od 50 tis. obyvatel. Provozujeme 5 úpraven vody a 15 čistíren odpadních vod.

Ve Znojmě 8.9.2006

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky