O divizi

Profil divize Znojmo

Image

Základním předmětem podnikání VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI,a.s., jejíž součástí je také divize Znojmo, je provozování vodovodů a kanalizací a technicko-ekonomické činnosti spojené s provozem vodovodů a kanalizací. Kromě základního předmětu podnikání provádíme další činnosti, k nimž má VAS živnostenská oprávnění a oprávnění plynoucí z obecně závazných předpisů.
Divize Znojmo smluvně provozuje vodovody a kanalizace na území okresu Znojmo a Brno-venkov, a to pro 6 svazků obcí -  svazek Znojemsko, svazek obcí Tasovice a Hodonice, svazek Daníž-vodovody, svazek Horní Dunajovice a Želetice, Svazek Skupinový vodovod Žerotice a Svazek Kanalizace obcí v povodí Jevišovky. Dále provozujeme vodovod v obcích Vrbovec, Mikulovice, Slatina a Morašice.  
Svazek VaK Znojemsko sdružuje 75 obcí.  Svazek obcí Hodonice a Tasovice 3 obce, Svazek Daníž 3 obce; pro tato vlastnická sdružení zajišťuje divize komplexní provoz vodovodů v 74 obcích a komplexní provoz kanalizací ve 34 obcích. Některé dílčí činnosti provádí divize na objednávku také pro jiné provozovatele - většinou obce, které nejsou členy uvedených vlastnických sdružení.

 Image

 

Sídlo divize a její provozně administrativní centrum je na adrese ul. Kotkova 2518/20, Znojmo. V tomto areálu jsou kanceláře technických a administrativních útvarů divize, dílny a garáže provozu vodovodů, zákaznické středisko a centrální sklad.

Image ImageProvoz kanalizací sídlí v areálu ČOV skupinové kanalizace Znojmo na území obce Dobšice. Provozní objekty, které jsou vlastnictvím divize, jsou začleněny do tohoto areálu. 

V obcích Hevlín, Jevišovice a Miroslav jsou odloučená pracoviště - malá střediska provozu vodovodů se dvěma a třemi zaměstnanci. V Miroslavi a Hevlíně jsou pracoviště umístěna ve vlastních objektech divize, v Jevišovicích v pronajatých prostorách.

Image


Organizačně je divize členěna do tří úseků, řízených členy vedení divize. Tyto úseky jsou složeny ze specializovaných útvarů a provozů.

Základní ukazatele zásobované oblasti k 31.12 2017
Počet zásobovaných obyvatel      81 184
Počet provozovaných obcí v rámci SVaK          109
Délka vodovodní sítě (v km)          720
Délka kanalizační sítě (v km)          515
Počet odběrných míst      23 932
Počet úpraven vod             8 
Počet ČOV            26

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky