Odstávky v divizi Znojmo

Plánované výluky v dodávce vody ( dle zákona č.274/2001 Sb., § 9, odst. 6a)  

K přerušení dodávky pitné vody dochází pouze ve výjimečných případech:

  • porucha na distribuční síti pitné vody
  • porušení smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem
  • technické důvody provozovatele

Přerušení dodávek pitné vody se řídí zákonem 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Aktuální seznam plánovaných přerušení dodávky vody z technických důvodů:

Dobšice

Bez vody zůstává

Důvod odstávky

Náhradní zdroj vody

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky