Oprava vodovodu III.tlakového pásma města Znojma v ulici Kovářská

Dne 25. listopadu  byly zahájeny stavební práce na opravě druhého vodovodního řadu v ulici Kovářská. Tento vodovodní řad je součástí  III. tlakového pásma a jeho oprava navazuje na právě probíhající výměny vodovodních řadů v lokalitě Komenského náměstí. Při opravě bude vyměněno  celkem 104 m stávajícího potrubí za potrubí z tvárné litiny s cementovou vystélkou o světlosti 100 mm. Dle předpokladu budou stavební práce   ukončeny do 18.12.2009. Investorem opravy  je Vodárenská akciová společnost,a.s., divize Znojmo a jejím dodavatelem je  firma Inženýrské stavby Znojmo, spol. s r.o., která  podala nejvýhodnější cenovou nabídku do výběrového řízení. Technický dozor na stavbě zajišťuje Vodárenská akciová společnost,a.s., divize Znojmo. Město Znojmo současně  vyzvalo majitele přilehlých nemovitostí  napojených na tento  opravovaný vodovodní řad  k rekonstrukcím svých vodovodních  přípojek .

Celá stavba je realizována z důvodu následné celoplošné rekonstrukce celé ulice Kovářská, včetně výstavby multifunkčního kanálu.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky