Osazení podružného vodoměru pro snížení stočného

V případech, kdy část odebrané vody není odváděna veřejnou kanalizací (zejména voda použitá na závlahy), má odběratel možnost řešit tuto situaci následujícím způsobem:

Měřením vody, která není odváděna veřejnou kanalizací zřízením odbočky za hlavním vodoměrem s osazením podružného vodoměru. Podružné vodoměry budou osazovány u odběratelů, kde skutečná spotřeba vody je vyšší než teoretická spotřeba vypočtená ze směrných čísel. Odbočky s podružným vodoměrem budou instalovány pouze ve vodoměrných šachtách, kam lze sestavu umístit. Obchodně technické podmínky a způsob provedení odbočky stanoví VAS a zájemce je získá na zákaznickém oddělení divize Znojmo. O zřízení odbočky s podružným vodoměrem žádá na předepsaném formuláři odběratel, který také hradí náklady pořízení včetně podružného vodoměru. Přezkoušení a  výměnu podružných vodoměrů provádí VAS na náklady odběratele. Po instalaci podružného vodoměru fakturuje VAS vodné dle hlavního vodoměru a stočné snížené o množství vody naměřené na podružném vodoměru, tzn . vodné i stočné dle skutečnosti.

Přílohy k žádosti o osazení podružného měřidla:

  • Žádost o snížení stočného
  • Obchodní a technické podmínky pro osazení podružného vodoměru
  • Kladečské schéma pro odbočku s osazením podružného vodoměru
  • Dodatek ke smlouvě o dodávce vody a odvádění OV

Formuláře jsou dostupné na zákaznickém oddělení divize

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky