Oslava světového dne vody na divizi Znojmo

Světový den vody (SDV) se koná každoročně dne 22. března
k upoutání pozornosti významu vody a potřeby obhajovat udržitelné nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN) 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody.

Mottem Světového dne vody 2017 je „Waste Water“ (Odpadní voda).

V rámci oslav Světového dne vody připravila VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (VAS) k této příležitosti již 11. setkání se zástupci měst a obcí znojemského regionu. Tohoto setkání se zúčastnilo přes 70 účastníků, představitelů orgánů veřejné správy a další významní hosté.

Odborný program byl věnován vodohospodářským projektům, které byly a do budoucna budou realizovány z OPŽP. Pozornost odborníků byla zaměřena na dotační tituly pro výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Diskutována byla i aktuální témata v oboru jako je hospodaření s dešťovými vodami, ztráty vody včetně možnosti zkvalitnění služeb zákazníkům.

O významu akce svědčí to, že mezi přednášejícími byli zástupci SFŽP, konkrétně ředitel odboru ochrany vod a ředitelka odboru provozování vodohospodářské infrastruktury.

Na závěr odborné části programu se pro pozvané hosty uskutečnila ukázka techniky VAS.

Zdroj: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky