Poskytnutí podkladů o provozovaných sítích

Poskytování dat o poloze sítí v listinné podobě

V případě požadavku na poskytnutí dat v listinné podobě se žadatel dostaví na VAS a.s., divize Znojmo v úřední dny, kde mu bude tato informace poskytnuta.

S sebou přinese: Mapu širších vztahů s označením umístění záměru v dané obci a ve vztahu k okolní zástavbě.

Kontakt:
Kotkova 20, 670 25 Znojmo

Úřední hodiny:
Pondělí 7:00 - 17:00
Středa 7:00 – 17:00

Poskytování dat o poloze sítí v elektronické podobě

V případě požadavku na poskytnutí dat v elektronické podobě zašle žadatel žádost na VAS a.s., divize Znojmo, Kotkova 20

kontaktní osoba: Simona Goldmannová,
e-mail: goldmannova@vaszn_cz (curdova@vaszn_cz)
tel: 515 282 577

V žádosti budou uvedeny následující údaje:

  • Název firmy, kontaktní osoba, adresa, telefon, e-mail
  • Důvod žádosti
  • Vymezení rozsahu poskytovaných dat, nejraději k e-mailu připojit soubor v *.dgn s  ohradou vymezující požadované území

Za poskytnutá data může být požadována úhrada.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky