Provozujeme již 870 km sítí

VAS a.s. divize Znojmo k 31. březnu 2007 provozuje již 630 km vodovodní sítě (z toho 577,5 km Svazek VaK Znojemsko) a 243 km kanalizační sítě (z toho 233,1 km Svazek VaK Znojemsko).  

VAS a.s. divize Znojmo k 31. březnu 2007 provozuje již 630 km vodovodní sítě (z toho 577,5 km Svazek VaK Znojemsko) a 243 km kanalizační sítě (z toho 233,1 km Svazek VaK Znojemsko). Od 1. ledna a 1. února 2007 jsme začali provozovat na samostatné smlouvy vodovod v obci Slatina a vodovod v obci Mikulovice. „Zajímavost“: Jen ve Znojmě a jeho městských částech se nachází téměř 143 km vodovodní a 102 km kanalizační sítě! 

Základním předmětem podnikání VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI,a.s.,jejíž součástí je také divize Znojmo, je provozování vodovodů a kanalizací a technicko-ekonomická činnost související s provozem vodovodů a kanalizací. 

Územní působnost divize

Divize Znojmo smluvně provozuje vodovody a kanalizace na území okresu Znojmo pro tři zájmová sdružení obcí - vlastníků infrastruktury, a to Svazek Vodovody a kanalizace Znojemsko (vodovody a kanalizace), Svaz vodovodů a kanalizací Hodonicko (vodovody obcí Hodonice, Tasovice a Krhovice) a Svazek obcí Tasovice a Hodonice (kanalizace obcí Hodonice, Tasovice a Krhovice). 

Od roku 2005 divize Znojmo provozuje dílčí činnosti na vodovodní síti obce Vrbovec. 

Od roku 2006 divize Znojmo provozuje dílčí činnosti na vodovodních sítí Svazku Daníž, který zahrnuje obce Havraníky, Hnanice a Šatov. 

Od roku 2007 divize Znojmo provozuje dílčí činnosti na vodovodních sítí obcí Slatina a Mikulovice. 

Vodovody

Divize Znojmo provozuje celkem 630 km vodovodů, z toho 577,5 km Svazek Vodovody a kanalizace Znojemsko ;20,2 km Svaz vodovodů a kanalizací Hodonicko; 6,6 km obec Vrbovec; 18,3 km Svazek Daníž (obce Havraníky, Hnanice a Šatov); 2,6 km obec Slatina a 4,8 km obec Mikulovice. Počet obyvatel bydlících v obcích napojených na vodovod činí 77 615 obyvatel. Počet obyvatel napojených na vodovod činí 76 019 obyvatel.
Divize Znojmo provozuje 28 zdrojů vody, 1 povrchový zdroj a 27 podzemních zdrojů, dále 6 úpraven vody: Znojmo , Loděnice, Oleksovice, Božice, Hevlín a Mikulovice. 

Kanalizace

Divize Znojmo provozuje celkem 243 km kanalizací, z toho 233,1 km Svazek Vodovody a kanalizace Znojemsko a 10,1 km Svazek obcí Tasovice a Hodonice. Počet obyvatel bydlících v obcích napojených na kanalizaci činí 58 510 obyvatel. Počet obyvatel napojených na kanalizaci činí 48 931 obyvatel. 

Divize Znojmo provozuje 15 čistíren odpadních vod (dále jen ČOV):

ČOV Znojmo 99 000 EO 
ČOV Božice 2 100 EO 
ČOV Jevišovice 670 EO 
ČOV Šatov 1 700 EO 
ČOV Únanov 1 040 EO 
ČOV Blížkovice 1 288 EO 
ČOV Prosiměřice 1 100 EO 
ČOV Štířaty 2 750 EO 
ČOV Těšetice 600 EO 
ČOV Citonice 600 EO 
ČOV Hevlín 1 700 EO 
ČOV Oleksovice 900 EO 
ČOV Šanov 1 500 EO 
ČOV Vranov n. Dyjí 2 000 EO 
ČOV Hodonice 3 000 EO

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky