Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Horní náměstí

V důsledku stavby úprav povrchů Horního a Václavského náměstí ve Znojmě byly zahájeny také práce na rekonstrukci vodovodních a kanalizačních řadů uložené pod terénem obou náměstí a přilehlých ulic.  

Investorem rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních řadů je Zájmové sdružení obcí Vodovody a Kanalizace Znojemsko, jenž se rozhodl zrekonstruovat vodovodní řady z důvodu jejich značného stáří a velmi častých poruch na potrubí nebo armaturách. Na zrekonstruované vodovodní potrubí by měla navázat i výměna zastaralých a hygienicky nevyhovujících potrubí vodovodních přípojek, jejichž výměnu by měli zajistit vlastníci napojených nemovitostí. V rámci stavby budou také v uvedených lokalitách zrekonstruovány i kanalizační řady, které nebyly provedeny při rozsáhlé rekonstrukci kanalizace ve městě Znojmě financované z prostředků programu ISPA. Rovněž i kanalizační a dešťové přípojky by měli být vlastníky přiléhajících nemovitostí zrekonstruovány před prováděním zadláždění povrchů.

Na vodovodních řadech se provádí rekonstrukce v rozsahu 500 m v dimenzích od DN 80 až DN 150 z materiálu litina. Rekonstrukce vodovodu probíhá kromě Horního a Václavského náměstí také v přilehlých ulicích Přemyslovců, Úvoz a Vlkova. Kanalizační řady budou rekonstruovány v rozsahu cca 100 m , v dimenzích DN 500, 300 a 250 z materiálu kamenina. Vlastníci přípojek splaškových a dešťových vod by měli po provedených rekonstrukcích hlavního kanalizačního řadu provést napojení svých přípojek do vysazených odboček nebo do přípojek provedených již dříve v rámci ISPA.

Rekonstrukci vodovodních a kanalizačních řadů provádí firma Inženýrské stavby Znojmo, která byla vybrána v soutěžním výběrovém řízení. Práce na vodovodních a kanalizačních řadech byly zahájeny 18. listopadu současně se stavbou úprav Horního a Václavského náměstí a budou trvat 3 měsíce v případě příznivých klimatických podmínek, zejména při provádění rekonstrukcí vodovodů. Celkové náklady na rekonstrukci vodovodních a kanalizačních řadů v lokalitě Horní a Václavské náměstí činí 3 758 164,- Kč bez DPH .

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky