Rekonstrukce vodovodu a kanalizace města Znojma – ulice Dr. Milady Horákové

V  krátkém časovém  předstihu  před zahájením prací na výstavbě autobusového terminálu ve Znojmě a následující celkové rekonstrukci povrchů v ulici Dr. Milady Horákové ve Znojmě  byly také  zahájeny stavební práce na rekonstrukci  stávajících  inženýrských sítí vodovodních  řadů a kanalizace.  K jejich rekonstrukci investor stavby přistoupil z důvodu  častých  poruch  a úniku vody z vodovodního potrubí  v této lokalitě.  

   Investorem   stavby  je  Zájmové sdružení obcí Vodovody a Kanalizace Znojemsko.  Dodavatelem  stavebních prací  je  firma VHS plus spol. s r.o., která podala nejvýhodnější cenovou nabídku do provedeného výběrového řízení. Stavební práce budou probíhat v období od  května  2010  do srpna 2010 při kontinuálním postupu dohodnutým s dodavatelem stavby autobusového terminálu a rekonstrukce povrchů v ulici Dr. Milady Horákové  dle požadavků města Znojma  a s ohledem na požadavky zajištění nepřerušeného  zásobování objektů České pošty a Českých  drah. Celková předpokládaná cena stavby je   4 386  976 ,- Kč bez DPH.

   Vodovodní řady budou zrekonstruovány v celkovém rozsahu 506 m  v  profilu DN 150 a DN 80  z materiálu tvárná litina od křižovatky s ulicí Vídeňská až po křižovatku s ulicí 17. listopadu. Zrekonstruovány budou také dvě armaturní šachty na trase vodovodu , které budou opatřeny vodotěsnými poklopy.  Kanalizace bude zrekonstruována v délce 40 m   z ulice Rudoleckého  napříč přes ulici Dr. Milady Horákové do stávající šachty kanalizace již zrekonstruované  a  umístěné  před objektem  Českých drah.  Profil potrubí kanalizace bude z železobetonových trub vejčitého profilu 600/900 s čedičovou vystélkou.

    Město Znojmo také  bude jednat s majiteli  přilehlých nemovitostí  na ulici Dr. Milady Horákové k provedení  rekonstrukcí svých přípojek vody a  kanalizace jak splaškové tak  i  od dešťových svodů  před  prováděním konečných  povrchových  úprav v ulici.

 Zpracovatelem projektové dokumentace  na stavbě rekonstrukce vodovodů a kanalizace je  Vodárenská akciová společnost a.s. Brno,  divize Znojmo, jenž zajišťuje na dané stavbě rovněž technický dozor investora. 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky