Sdělení zákazníkům - kontroly spotřeby vody

Vážení odběratelé,
s přechodem na roční fakturační cyklus se zvýšilo riziko škod způsobených pozdním zjištěním poruch na vodovodních přípojkách. Vzhledem k tomu, že přípojky jsou ve vlastnictví odběratele, jdou škody z poruch na nich k jeho tíži, resp. k Vaší tíži (může jít až o desítky tisíc Kč).
Proto Vám doporučujeme pravidelné kontroly spotřeby vody.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky