Standardy VaK

  • S platností od 1.ledna 2015 byly vydány aktualizované Standardy pro vodovodní síť, ve kterých jsou stanovena obecná pravidla pro navrhování a provádění vodovodů a vodovodních přípojek v regionech, které jsou provozovány VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., divizí Znojmo a jsou závazné pro všechny investory, projektanty a dodavatele.
  • S platností od 1.února 2010 byly vydány Standardy kanalizace pro veřejnou potřebu, ve kterých jsou stanovena obecná pravidla pro navrhování a provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek v regionech, které jsou provozovány VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., divizí Znojmo a jsou závazné pro všechny investory, projektanty a dodavatele.

Těmito závaznými dokumenty se snažíme zaručit používání kvalitního materiálu a také kvalitu odvedené práce při výstavbě a rekonstrukcích vodovodních a kanalizačních sítí.

Dokument ke stažení:

Standardy vodovodních sítí, divize Znojmo

Výkresová část_vodovody

Standardy kanalizační sítě, divize Znojmo

Výkresová část_kanalizace

 

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Suchohrdly u Znojma

Krhovice

další odstávky