Únorové setkání na znojemské ČOV

Vodárenská akciová společnost koncem loňského roku zrealizovala největší investiční akci ve své novodobé historii, kterou byl nákup nového kanalizačního vozu s recyklací. Jednou z významných akcí realizovaných v loňském roce Zájmovým sdružením obcí VaK Znojemsko byla rekonstrukce kalového hospodářství na ČOV Znojmo. Zmiňované investice byly důvodem pracovního setkání zástupců provozovatele a vlastníka infrastruktury, které se uskutečnilo dne 18. února na ČOV Znojmo-Dobšice. Za provozní společnost se setkání zúčastnil generální ředitel Ing. Miroslav Klos, za vlastníka infrastruktury byl přítomen předseda znojemského svazku Ing. Petr Nezveda a tajemník Ing. Luděk Müller. A protože se prezentovaly zajímavé věci, nemohli rovněž chybět zástupci regionálního tisku a Českého rozhlasu.

Prvním bodem setkání bylo předvedení zcela nového kanalizačního vozu, který má společnost v provozu od loňského prosince.  Jen za posledních deset let vzrostla délka kanalizační sítě ve správě VAS Znojmo na dvojnásobek a činí dnes přes 300 kilometrů. Síť je osazena víc než stovkou podzemních přečerpávacích stanic. Tlakových přečerpávaček na přípojkách je dalších cca 400 kusů. O pravidelnou údržbu se postará právě nově zakoupené speciální vozidlo. Jde o tlakový kanalizační vůz s recyklací. Ve výběrovém řízení byl vybrán nejmodernější typ nástavby Kroll-Hellmers na podvozku Mercedes-Benz. Zařízení pracuje daleko efektivněji než to dosavadní, které bylo vyřazeno z provozu. Hlavní rozdíl je samozřejmě v technických možnostech nového vozidla.  Staré vozidlo používalo na proplachování vodu z vodovodu a po vyprázdnění nádrže vůz odjel k novému naplnění, kdežto nový vůz pracuje i se špinavou vodou z kanalizace. Tato voda se uvnitř stroje předčistí a následně opět použije. Voda tak při procesu čištění stále koluje. Z uvedeného vyplývá, že dochází k úsporám dopravy potřebné pro čištění kanalizace a také k úsporám pitné vody. Dále dochází k úsporám nákladů na opravy, které byly s ohledem na stáří původního kanalizačního auta značně vysoké a úsporám nákladů na služby externí, tj. dodavatelské čištění velkých profilů kanalizace, které nebylo možno v minulosti zajišťovat vlastní technikou.  Protože původní tříčlenná osádka vozidla byla nahrazena osádkou dvoučlennou, dochází rovněž k nemalým úsporám na mzdových nákladech. Pro úplnost je třeba uvést, že celková pořizovací cena nového vozu činila 8 368 000 Kč bez DPH.

Další částí společného programu byla prohlídka I. etapy rekonstrukce kalového hospodářství ČOV Znojmo. Objekt už má za sebou 35 let provozu a v poslední době narůstá počet poruch a nucených odstávek. První etapa rekonstrukce proběhla v roce 2009 a zahrnovala vedle nezbytných stavebních prací zejména opravu jedné vyhnívací a jedné uskladňovací nádrže. Zároveň byla provedena kompletní výměna elektroinstalace, automatizace, měření, regulace a dálkového přenosu dat na velín ČOV.

Celková cena stavebních a montážních prací za první etapu dosáhla 16 407 689 Kč.

V první etapě byla provedena výměna potrubí ve strojovně vyhnívacích nádrží a uvnitř vyhnívací nádrže č. 2, kde bylo původní ocelové potrubí nahrazeno nerezovým. Byla vyměněna šoupátka na spojovacích potrubích mezi nádržemi a byla osazena pneumatickými regulačními pohony. Zároveň byl nahrazen nevyhovující tepelný výměník na ohřev kalu novým a účinnějším a vyměněno recirkulační čerpadlo kalu. Ve vyhnívací nádrži č. 2 bylo instalováno vertikální míchadlo Sterling. Změna technologie míchání nádrže zabrání problémům s pěněním kalu v nádrži, což bylo v minulosti nejčastější závadou, která bránila bezchybnému chodu tohoto technologického celku. Byly instalovány nové měřící a regulační prvky, rozšířen přenos dat tak, aby vše bylo ovládáno automatickým řídicím systémem z velínu ČOV. Na tyto práce naváže druhá a zároveň konečná etapa rekonstrukce ČOV Znojmo, která začne v dubnu, bude stát 13 560 tis. Kč. Předpokládané ukončení se plánuje na srpen letošního roku.

Závěr pobytu starosty Znojma a generálního ředitele Vodárenské akciové společnosti byl věnován besedě se zaměstnanci. Na starostu Znojma byly směřovány dotazy týkající se života ve městě, rozvoje turistiky, zaměstnanosti a investic, které Znojmo připravuje v blízké budoucnosti. Pan generální ředitel odpovídal na dotazy týkající se aktuálního dění ve firmě. Diskutován byl právě probíhající průzkum spokojenosti zaměstnanců, byly vzneseny dotazy týkající se budoucího uspořádání laboratoří. Hovořilo se rovněž o realizované strategii společnosti a nechyběla i diskuse o současných problémech v některých regionech působení Vodárenské akciové společnosti. O tom, že i tato část byla zajímavá, svědčí samotná délka vedené diskuze, která značně překročila stanovený časový rámec.

 

Image

 

Image

 

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky