Vyjádření správce sítě ke stavební činnosti

S žádostí o vyjádření a úplnou projektovou dokumentací (dále PD) se žadatel dostaví osobně v úřední dny na VAS, a.s. (viz. kontakt).

V neúřední dny je eventuelně možné zanechat žádost s PD na podatelně (vrátnici VAS, a.s.), nebo poslat žádost s PD poštou.

Žadatel do 30 dnů od podání žádosti obdrží vyjádření VAS.

Kontakt:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, .a.s
divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo
 

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00 - 17:00 h
Středa 7:00 – 17:00 h

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky