Výměna česlí na znojemské přehradě

Ve dnech 19.-23.2.2007 probíhala výměna česlí vodárenských odběrných míst na Znojemské přehradě. Práce byly provedeny firmou PS PROFI, spol. s r.o., Stará 856/5, 602 00 Brno, potápěčským způsobem (vedoucí potápěč - pan Jiří Hlubuček), přičemž nedošlo k přerušení dodávky vody. Investorem celé akce byla VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo.  

Image

Odběr surové vody pro úpravu na vodu pitnou je prováděn ze Znojemské přehrady dvěmi odběrnými objekty umístěnými v tělese hráze. Odběrné objekty jsou v různých hloubkách tak, aby bylo možno odebírat vodu z místa, kde má lepší kvalitu. Nátok do odběrných míst je kryt česlemi, jejichž úkolem je zabránit vniknutí nepatřičných předmětů do potrubí, např. větve, listí apod.

Image

Česle je označení pro kovovou mříž se stanovenou mezerou mezi jednotlivými pruty, v našem případě 20 mm.Česle, jako ostatně každý kovový prvek trvale umístěný pod vodou, podléhá korozi a zanáší se usazeninami uchycenými na jednotlivých prutech.Naše česle již byly notně ucpány, průtok byl snížen a docházelo ke zbytečnému namáhání čerpadel dodávajících vodu do úpravny na ulici Bratrstva.Staré česle byly rovněž přivařeny k tělesu hráze napevno a neumožnily vstup do nátokového potrubí, např. z důvodu čištění či kontroly.Proto bylo přistoupeno k výměně česlí. Byly vyměněny česle na vodárenských odběrných objektech na Vodním díle Znojmo, přičemž nová česlová pole v počtu 2 ks jsou vyrobena z nerezové oceli, mají rozměry 2.670 x 1.750 mm, jsou opatřena odklápěcí částí o rozměrech 1.010 x 1.000 mm. Česlová pole jsou kotvena na 6 místech do betonové konstrukce přehradní hráze. Jednotlivé česle jsou obdélníkového profilu 70 x 10 mm, mezery mezi pruty jsou 20 mm.

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky