Výměna, přezkoušení vodoměru

Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Žádost o přezkoušení lze vyplnit na přepážce zákaznického oddělení společnosti nebo ji vypsat vlastními slovy a zaslat písemně. Na základě této žádosti se vodoměr vymění a pošle do nezávislé státní zkušebny, která provede jeho přezkoušení a zašle protokol a této zkoušce.

Výsledek přezkoušení oznámíme neprodleně odběrateli.

Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že

a)údaje vodoměru nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, uhradí smluvní strana, které byla odchylka ku prospěchu, druhé smluvní straně peněžní rozdíl, a to ode dne posledního odečtu vodoměru předcházejícího žádosti o přezkoušení vodoměru; v tomto případě hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru provozovatel,

b)údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojení s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel,

c) vodoměr je vadný, nefunkční nebo již uplynula lhůta stanovená pro jeho pravidelné ověření, hradí náklady spojení s jeho výměnou a přezkoušením provozovatel (cejchovní doba je 6 let).

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky