Výsledky VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Pro žáky základních škol znojemského okresu spolu se svými partnery vyhlásila VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, divize Znojmo výtvarnou soutěž s obsahovým zaměřením „Voda a lidé - partneři pro život“ na téma: „Čím je voda užitečná pro život?“ a „Voda mnoha podob“. Jednalo se v pořadí již o 11. ročník této soutěže.
Z celkových 140 došlých výkresů, které zaslalo do soutěže 12 základních škol, byli vybráni v rámci jednotlivých kategorií tři nejlepší. Umístěnými jsou (první, druhé, třetí místo):

  1. kategorie (1. - 3. třída) Adam Sekula, Ella Toiflová, Kateřina Nováková
  2. kategorie (4. - 6. třída) Gabriela Tomášková, Jitka Pavlíčková, Tereza Játiová
  3. kategorie (7. - 9. třída) Tereza Psotová, Tereza Stejskalová, Iveta Davčíková

Cenu starosty města Znojma obdržela Tereza Přichystalová za výtvarné dílo „Domeček u rybníka“.

Cenu ředitele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI získala Simona Šťavová s malbou „Tání ledovců“.

Mladí výtvarníci za své krásné výtvory obdrželi diplomy a věcné ceny. Výtvarné práce jsou vystaveny po dobu letních prázdnin v atriu (1. poschodí) MěÚ nám. Armády 8, Znojmo.

 Všem zúčastněným žákům děkujeme za krásné výtvarné práce!

Mgr. Ivana Večeřová, vedoucí útvaru ředitele divizeHavárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky