VÝTVARNÁ SOUTĚŽ "Voda a lidé - partneři pro život" vyhlášení výsledků

Pro žáky základních škol znojemského okresu vyhlásila VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, divize Znojmo v měsíci květnu výtvarnou soutěž s tematickým zaměřením „Voda a lidé - partneři pro život“. Z došlých výkresů, které zaslalo do soutěže 17 základních škol, byli vybráni v rámci jednotlivých kategorií tři nejlepší. Umístěnými jsou (první, druhé, třetí místo):

  1. kategorie (1. - 3. třída) Bulínová Nikola, Skopalová Aneta, Písař Jáchym

  2. kategorie (4. - 6. třída) Kostíková Adéla, Šťávová Simona, Fousková Nela

  3. kategorie (7. - 9. třída) Šumpich Ondřej, Šindelářová, Markéta Samková Eliška

Oceněným jsme předali diplomy a věcné ceny. Oceněné práce jsou vystaveny ve vodojemu na náměstí Republiky. Za zmínku stojí rovněž udělené čestné uznání za model „Vranovská přehrada“, které získal Martin Kortiš, žák ZŠ Šumná. Všem zúčastněným žákům děkujeme za krásné výtvarné práce!

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky