Zajištění přístupu vozíčkářů do administrativní budovy divize Znojmo

V roce 2006 měla divize Znojmo v plánu investic zahrnuto vybudování přístupu pro vozíčkáře do administrativní budovy na ulici Kotkova. V rámci tohoto projektu vedení divize rozhodlo i o předláždění přístupové plochy do budovy a vybudování podstavce pro vodárenské šoupě. Přípravné práce na zajištění projektové dokumentace, příslušných povolení a vyjádření a výběrové řízení na dodavatele stavby podle zákona probíhaly v období 05 – 10/ 2006.  

Samotné provádění stavebních prací na rampě pro vozíčkáře se uskutečnilo společně s celkovou úpravou vstupního prostoru před administrativní budovou. Návrh úprav zpracovala Ing. arch. Zuzana Votavová z ateliéru Osa. Stavbu prováděla stavební firma VALDA Lubomír. Práce byly zahájeny na začátku měsíce listopadu 2006. Rychlým a zodpovědným přístupem dodavatele byla stavba ukončena a předána do užívání 5.12.2006. Kolaudace rampy pro vozíčkáře proběhla 22.12.2006 za přítomnosti zástupců stavebního úřadu, Občanského sdružení vozíčkářů, tisku, dodavatele a vedení divize Znojmo. Přítomná zástupkyně vozíčkářů při rozhovoru ocenila přístup a vstřícný krok VAS ,a.s. ke svým postiženým zákazníkům a přála si, aby takových místech s pohodlnými a vyhovujícími rampami ve městě přibývalo. Současně s vybudovanou rampou bylo na přilehlém parkovišti označeno jedno parkovací stání pro tělesně postižené.

Technický popis: Rampa pro vozíčkáře je navržena přímá v délce 8,0 a šířky 1,5 m s oboustranným zábradlím, na kterém je ve výšce 250 mm nad rampou upevněno madlo pro vozíčkáře. Výškový rozdíl schodiště, který rampa překonává je 75 cm. Povrch rampy je z betonové dlažby 50 x 50 cm s povrchovou úpravou ostrohranným kamenivem, které zdrsňuje pochůznou plochu rampy. Tímto povrchem je dosaženo, že bude rampa bezpečná i v nepříznivých zimních klimatických podmínkách a za deště. Barevný tmavě zelený odstín kameniva dlažby je přizpůsoben barevnosti fasády budovy VAS,a.s. Volný konec rampy je podepřen stávajícím schodištěm do budovy VAS. Betonová dlažba je k podkladnímu betonu přilepena flexibilním lepidlem a vyspárována spárovací hmotou do venkovního prostředí, která zabraňuje zatékání dešťové vody a následnému odmrzání povrchu rampy. Okrajová dlažba na rampě má zaoblené hrany a přesahuje přes nosnou konstrukci. Vlivem nerovného povrchu dochází k odkapávání stékající dešťové vody a nedochází k nežádoucímu stékání vody po svislých stěnách podpěrné betonové konstrukce a následně jejímu znečišťování. Zábradlí na rampě je z ocelových profilů s odolnou  povrchovou úpravou žárovým pozinkováním. Výplň zábradlí je také žárově pozinkována.

K předláždění celého prostoru před administrativní budovou VAS Znojmo byla použita stejná betonová dlažba a ve stejném barevném odstínu jako pro rampu. Pro zvýraznění přístupové linie do budovy je použita kombinace barevné zámkové dlažby.Celkový architektonický záměr úpravy průčelí budovy dotvoří vzrostlá zeleň vysázená do vyzděné betonové nádoby a podélné zvýšené vstupní plochy, až v několika následujících letech. Osázení okrasnými křovinami a stromky proběhlo po ukončení stavebních pracích.Příslušnost úprav k VAS je podtržena zrenovovaným vodárenským šoupátkem světlosti 500 mm, které je osazeno na vystupujícím základu. Toto šoupátko pochází z vodovodu, který byl v rámci rekonstrukce kanalizace města Znojma nahrazen potrubím s jiným profilem.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky