Základní údaje

Základní údaje společnosti
Obchodní jméno: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Lesná, Soběšická 820/156, 638 01 Brno
Datum vzniku: 1. 12. 1993
Základní jmění : 221 858 000 Kč
IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842
Bankovní spojení : 15 304-621/0100
Hlavní předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1181.
Základní údaje organizační jednotky
Název organizační jednotky: divize Znojmo
Právní forma: organizační složka společnosti (nezapsaná v obchodním rejstříku)
Adresa pro zasílání písemností: Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo
Datum vzniku: 1. 12. 1993
Bankovní spojení : 1702-741/0100 KB Znojmo
Hlavní předmět podnikání: výroba a dodávka pitné vody,
odvádění a čištění odpadních vod, likvidace kalů
Vedení divize Znojmo
Ředitel divize Ing. Zdeněk Jaroš
Výrobně-technický náměstek Ing. Petr Vydra
Vedoucí technického útvaru Ing. Jiří Žižka
Obchodně-ekonomický náměstek Ing. Lukáš Nesnídal

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky