Zavření vody na žádost odběratele

Pokud potřebujete zavřít vodu z důvodu např. rekonstrukce vodovodní přípojky, kontaktujte provoz vodovodů, manažera distribuce vody Ing. Lušovský Michal nebo Pavel Teleki na tel. 515 282 549. Je třeba předložit objednávku písemně, faxem na číslo 515 225 022 nebo e-mailem na lusovsky@vaszn_cz nebo teleki@vaszn_cz . Manažer distribuce vody ověří, zda žadatel je majitelem přípojky a pokud ano, do 3 pracovních dnů přípojku provoz vodovodů zavře, pokud se s Vámi nedohodnou jinak. Po provedení práce bude vystavena faktura.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky