Změna platebních údajů

  • nové spojovací číslo SIPO,
  • změna bankovního účtu, prostřednictvím kterého hradíte platby za odběr vody, případně za vypouštění odpadních vod,

Změnu platebních údajů můžete provést:

1. Osobně

v sídle divize Znojmo, Kotkova 20 v úřední dny pondělí,středa: 7-17 hod   

2. Písemně

Zasláním na adresu sídla divize Znojmo:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Znojmo
Kotkova 20
670 25 Znojmo

3. Pomocí Portálu zákaznického systému

Podrobnosti naleznete v sekci PORTÁL ZÁKAZNICKÉHO SYSTÉMU.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky