Změna výše zálohy, přeplatky

  • úprava zálohových plateb by měla vycházet ze skutečné spotřeby vody, případně vypouštění odpadních vod, viz Výměr MF č. 01/2001 část II.


Změnit výši záloh a zjistit přeplatky můžete:

1. Osobně

v sídle divize Znojmo, Kotkova 20 v úřední dny pondělí,středa: 7-17 hod 

 

2. Telefonicky

Na obchodním oddělení divize Znojmo na tel. č. 515 282 567

3. Písemně

Zasláním na adresu sídla divize Znojmo:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Znojmo
Kotkova 20
670 25 Znojmo

4. Pomocí Portálu zákaznického systému

Podrobnosti naleznete v sekci PORTÁL ZÁKAZNICKÉHO SYSTÉMU.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky