Dokumenty

Smluvní podmínky mezi zákazníkem a společností se řídí dokumentem VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD, který je nedílnou součástí každé smlouvy. Tento dokument je významnou součástí tzv. PRÁVNÍHO RÁMCE PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ, proto je schvalován představenstvem společnosti.

Ke stažení: Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

Provádění reklamací se v souladu s občanským zákoníkem řídí dokumentem REKLAMAČNÍ ŘÁD DODÁVKY PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD, který je vyvěšen na zákaznickém oddělení. Tento dokument je významnou součástí tzv. PRÁVNÍHO RÁMCE PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ, proto je schvalován představenstvem společnosti.

Ke stažení: Reklamační řád je umístěn ve složce dokumenty u jednotlivých divizí.

Ke stažení: Stížnostní řád

Ke stažení: Podmínky náhradního zásobování vodou a odvádění odpadních vod

Ke stažení: Nabídka služeb

Související právní předpisy:

Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Vyhláška č.428/2001 Sb.Technické standardy pro vodovody a kanalizace

Technické standardy pro vodovody a kanalizace jsou zpracovány jako závazný metodický podklad pro regiony, kde VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., provozuje vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu. Standardy jsou určeny vlastníkům vodovodů a kanalizací, projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování, výstavbu, rekonstrukce a opravy vodovodních a kanalizačních objektů a vodovodních a kanalizačních přípojek.

Standardy přehledně shrnují administrativní postupy, které provázejí stavbu vodovodu nebo kanalizace od Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací až po jejich kolaudaci.