Dokumenty

Smluvní podmínky mezi zákazníkem a společností se řídí dokumentem VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD, který je nedílnou součástí každé smlouvy. Tento dokument je významnou součástí tzv. PRÁVNÍHO RÁMCE PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ, proto je schvalován představenstvem společnosti.

Ke stažení: Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

Provádění reklamací se v souladu s občanským zákoníkem řídí dokumentem REKLAMAČNÍ ŘÁD DODÁVKY PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD, který je vyvěšen na zákaznickém oddělení. Tento dokument je významnou součástí tzv. PRÁVNÍHO RÁMCE PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ, proto je schvalován představenstvem společnosti.

Ke stažení: Reklamační řád je umístěn ve složce dokumenty u jednotlivých divizí.

Ke stažení: Stížnostní řád

Ke stažení: Podmínky náhradního zásobování vodou a odvádění odpadních vod

Ke stažení: Nabídka služeb

Související právní předpisy:

Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Vyhláška č.428/2001 Sb.

dokumenty