Informační leták e-Kapka

e_kapka.jpg  


e-Kapka
  je elektronický informační leták, který je určen našim zákazníkům.

Jeho cílem je v obecné rovině, několikrát do roka, informovat o aktualitách z oblasti vodárenství a zodpovědět dotazy odběratelů, které jsou mnohdy velmi podobné.