Ke stažení: Informace obcím dle § 36 zákona č.274/2001 Sb.

 

Soubory

Informace obcím společné - příloha C
Příloha C - Informace o způsobu zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění vodoměrů, způsobu zjišťování množství odpadních vod a o...
Informace obcím společné - příloha D
Příloha D - Informace o technických požadavcích na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci včetně zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod Přílohy C - J jsou společné pro...
Informace obcím společné - příloha E
Příloha E - Informace o technických požadavcích na přípojky Přílohy C - J jsou společné pro všechny obce divize Žďár nad Sázavou
Informace obcím společné - příloha F
Příloha F - Informace o pravidlech pro členění položek při výpočtu ceny pro vodné a stočné, včetně struktury nákladových položek, pro účely porovnání cen pro vodné a...
Informace obcím společné - příloha G
Příloha G - Informace o fakturaci, případně zálohové platbě a o způsobu vyúčtování Přílohy C - J jsou společné pro všechny obce divize Žďár nad Sázavou
Informace obcím společné - příloha H
Příloha H - Informace o rozsahu a podmínkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti (reklamační řád)...
Informace obcím společné - příloha I
Příloha I - Informace o možnostech přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod a o podmínkách náhradních dodávek vody a náhradního odvádění odpadních vod...
Informace obcím společné - příloha J
Příloha J - Informace o případných smluvních pokutách Přílohy C - J jsou společné pro všechny obce divize Žďár nad Sázavou

Vytvoření složky: 10.06.2009 17:14 administrátor
Poslední změna složky: 10.07.2009 12:57 Ing. Andrea Špačková
Počet zobrazení: 31287