Generální ředitelství

Generální ředitelství je správní a řídící složkou VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Jejím úkolem je řízení společnosti jako podnikatelského subjektu dovnitř společnosti i navenek. Děje se tak plánovací, organizační, řídící a kontrolní činností prováděnou na základě vnitropodnikových předpisů, případně zákonných norem, vůči ostatním organizačním jednotkám společnosti - provozním divizím (divize Boskovice, divize Brno-venkov, divize Jihlava, divize Třebíč, divize Znojmo, divize Žďár nad Sázavou) a technické divizi. Forma řízení podnikových organizačních složek je liniově štábní. Generální ředitel společnosti je přímým nadřízeným ředitelů divizí a svým dvěma náměstkům.

Generální ředitelství je tvořeno třemi úseky: úsekem generálního ředitele, technickým úsekem a ekonomickým úsekem. Jejich úkolem je především liniově štábní řízení společnosti a dále řešení nerutinních problémů výrobního, technického, ekonomického, personálního a správního charakteru, odborná podpora hlavních výrobních procesů, kontrolní činnost a odborný servis pro vedení firmy. V určitých případech poskytují též konzultační a expertní služby mimo společnost. Pro vlastníky vodohospodářského majetku jsou tyto odborné služby v běžném rozsahu součástí plnění provozní a nájemní smlouvy, pro ostatní subjekty mají charakter zakázky.

 

Základní údaje organizační jednotky

Název organizační jednotky:

generální ředitelství

Právní forma:

organizační složka společnosti

(nezapsaná v obchodním rejstříku)

Adresa pro zasílání písemností:

Soběšická 820/156, 638 01 Brno

Datum vzniku:

1. 12. 1993

Bankovní spojení :

15304621/0100

Hlavní předmět podnikání:

správní a řídící činnost společnosti

 

Vedení společnosti

Generální ředitel

Ing. Lubomír Gloc

Technický náměstek generálního ředitele

Doc. Ing. Milan Látal, CSc.

Ekonomický náměstek generálního ředitele

Ing. Jiří Lidmila

 

Kontakty :

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEĆNOST, a.s.

Soběšická 820/156, 638 01 Brno

.

telefon

fax

@ email

spojovatelka

545 532 111

545 222 820

-

sekretariát

úsek generálního ředitele

545 532 322

545 222 820

sekretariat@vasgr_cz

sekretariát

úsek technického a ekonomického náměstka, datové schránky

545 532 350

548 528 738

klusakova@vasgr_cz

marketing a komunikace

545 532 266

545 222 820

sebkova@vasgr_cz

útvar účetnictví a controllingu

545 532 215

548 528 738

stika@vasgr_cz

útvar informatiky

545 532 311

548 528 738

knopp@vasgr_cz

technolog pitné vody

545 532 363

548 528 738

jedlickova@vasgr_cz

technolog odpadních vod

545 532 370

548 528 738

foller@vasgr_cz

ochrana vodních zdrojů

545 532 373

548 528 738

novak@vasgr_cz

vodohospodář 545 532 368 548 528 738 voralek@vasgr_cz

právník

545 532 343

545 222 820

pravo@vasgr_cz

BOZP a PO

731 136 295

 

Petr.Cech@vastd_cz

projekční služby

545 532 404(448)

 

Ivana.Faltynkova@vastd_cz