Havárie

Neplánované výluky v dodávce vody ( dle zákona č. 274/2001 Sb. , § 9, odst.5)  

Žďár nad Sázavou

Bez vody zůstává

Náhradní zdroj vody

Blansko

Bez vody zůstává

Náhradní zdroj vody

Svitávka

Bez vody zůstává

Náhradní zdroj vody

Vysoké Studnice

Bez vody zůstává

Náhradní zdroj vody