Havárie

Neplánované výluky v dodávce vody ( dle zákona č. 274/2001 Sb. , § 9, odst.5)  

Bystřice nad Pernštejnem

Bez vody zůstává

Náhradní zdroj vody