Informace z mimořádné valné hromady ze dne 15.9.2011

Mimořádná valná hromada konaná dne 15. 9. 2011 schválila mimo jiné i změnu stanov společnosti. Změna se týká Článku 16 – Složení, volba a funkční období členů dozorčí rady a spočívá v rozšíření počtu členů dozorčí rady z 15 na 18 členů. Z toho důvodu na této valné hromadě proběhla volba dvou nových členů dozorčí rady. Do dozorčí rady společnosti byli zvoleni: Ing. Barbora Arndt a  Mgr. Tomáš Třetina. Třetího člena dozorčí rady zvolí v souladu s volebním řádem pro volbu a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci sbor volitelů z řad zaměstnanců  společnosti v říjnu 2011.

 V Brně dne 16. 9. 2011