Jak postupovat při změně vlastníka nemovitosti?

Nový vlastník:

  1. Vyplní formulář Změna odběratele (odkaz na formulář viz. divize sekce Dokumenty ke stažení).
  2. Doloží doklad osvědčující vlastnictví k nemovitosti (kopie  výpisu z katastru nemovitostí nebo kupní smlouva potvrzená katastrálním úřadem, či jiný úřední doklad potvrzující vlastnictví a čestné prohlášení v případě spoluvlastnictví dané nemovitosti).
  3. Uvedené dokumenty zašle nebo osobně doručí na zákaznické oddělení.

Všechny pohledávky ze strany stávajícího odběratele  je nutné uhradit, než dojde k převodu odběrného místa.

V případě spoluvlastnictví nemovitosti se smlouva uzavírá pouze s jedním ze spoluvlastníků.