Jaké povinnosti a práva má k fakturačním vodoměrům dodavatel a jaké odběratel?

Fakturační vodoměr je stanovené měřidlo v souladu se zvláštními právními předpisy. Vodoměr není ve vlastnictví odběratele vody. Dodavatel (VAS, a.s.) provádí jeho osazení (montáž), údržbu a může jej kdykoliv na svůj náklad vyměnit. Vodoměr podléhá úřednímu ověření dle zvláštních předpisů.