Jakou formou se platí vodné a stočné?

Dodavatel má právo stanovit zálohový způsob plateb až do výše ceny za průměrnou (popř. očekávanou) spotřebu za příslušné období a při změně ceny nebo výše odběru vody (vypouštění odpadních vod) výši zálohy automaticky tímto způsobem upravit. Vlastní požadavky odběratele na zálohový, splátkový způsob platby, popř. jeho změny stejně jako změny splatnosti faktur musí být předem písemně odsouhlaseny dodavatelem. Viz Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod - bod V.Co mám učinit při zjištění chyby ve vyúčtování vodného a stočného? Obrátit se s reklamací na zákaznické oddělení (viz zákaznické oddělení).