Jemnice se dočká nového přivaděče

V dubnu 2012 byla zahájena stavba rekonstrukce části vodovodního přivaděče z úpravny vody Štítary do Jemnice. Stavbu za 7,1 mil. Kč bude stavebně dozorovat VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. divize Třebíč.  

Původní přivaděč z konce osmdesátých let se dnes ukazuje jako morálně zastaralý, a to jak z důvodu jeho kapacity, tak z důvodu použitého materiálu. Realizační záměr na rekonstrukci části přivaděče řeší v prvé řadě zvýšený obsah železa ve vzorcích vody v rozvodné síti v Jemnici. V druhé řadě rekonstrukce nahradí dnes již nevhodný trubní materiál – ocel, který byl příčinou dřívějších vážných poruch (naposledy v roce 2010).

310 metrů úseku bezvýkopovou technikou

Začátek vývoje celého záměru se dá určit do období před 4 roky, kdy rozsáhlá vzorkovací kampaň v podstatě identifikovala zdroj problémů. Ve volbě trubních materiálů bylo samozřejmě uvažováno i s tím běžným nejlepším, ale s ohledem na podmínky extravilánu a další investiční potřeby byl nakonec zvolen materiál PE (spoje elektrotvarovky) s přizpůsobením potřebným tlakům a odolnosti na mechanické poškození. Obsypový materiál byl z místně dostupných zdrojů okolních kamenolomů.

Navržená technologie provádění stavby předpokládala souběžný výkop s potrubím stávajícím, pokládku nového potrubí, zkoušky, následné přepojování a postupné uvádění do provozu. Jediný úsek (cca 310 m) v k. ú. Zálesí u Bítova, kde nedošlo ke všem patřičným dohodám při vstupu na pozemky, je řešen bezvýkopovou metodou PE – Relinig. V ostatní trase je tedy možno používat běžnou stavební techniku.

Do října hotovo

Stavební povolení nabylo právní moci v závěru roku 2011. S ohledem na druh a charakteristiku stavby bylo vhodné stavbu zahájit až letos na jaře. Stavba za 7,1 mil. Kč je hrazena plně investorem VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči bez dalších dotací a ukončena bude letos v říjnu. 

 DSCN2638_1.JPG

DSCN2639_1.JPG

DSCN2640_1.JPG

DSCN2641_1.JPG