Již brzy oslavíme Světový den vody

Tradiční setkání vodohospodářů se uskuteční ve Velkém Meziříčí, oslavy připravují i jednotlivé divize.   

Odpadní voda – to je téma letošního Světového dne vody, který má své místo v kalendáři 22. března. Tento den byl navržen Organizací spojených národů v roce 1992 jako den, který má světu a veřejnosti připomenout, jak je voda významná a důležitá pro život. Přesto v současnosti žije na světě víc jak miliarda lidí, kteří trpí nedostatkem pitné vody. Proto je prioritou systematicky se zaměřovat na ochranu vod, její čistotu a šetření s ní.

logo_SDV.png

Vodohospodáři, starostové a další odborníci se budou tímto tématem zabývat na slavnostním setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 23. března ve Velkém Meziříčí. A to pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a starosty města Velké Meziříčí Ing. Radovana Necida. V dopoledním programu se účastníci mohou vypravit na tři zajímavé exkurze -  na úpravnu vody Mostiště, na čistírnu odpadních vod ve Velkém Meziříčí a také na prohlídku místního zámku. V odpoledním programu jsou pak připraveny odborné přednášky generálního ředitele VAS Ing. Lubomíra Gloce, generálního ředitele Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Ing. Jakuba Kožnárka, Dr. Ing. Antonína Tůmy pověřeného řízením státního podniku Povodí Moravy, s.p., a výkonného ředitele Vírského oblastního vodovodu, s.m.o., Ing. Jindřicha Duška, Ph.D. V rámci programu bude vyhlášena také soutěž Adaptační opatření roku, jejímiž organizátory jsou Nadace Partnerství, Ministerstvo životního prostředí a také VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Hned následující den, tedy v pátek 24. března pořádá divize Boskovice při příležitosti Světového dne vody setkání se zástupci měst, městysů a obcí, kteří jsou členy „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se zástupci měst, městysů a obcí, které divize provozuje na samostatnou smlouvu, s představiteli orgánů veřejné správy a s dalšími hosty.

 Zahájení divizních oslav Světového dne vody proběhne na novém vodojemu Klepačov, který je unikátní tím, že je celý sestavený ze sklolaminátového potrubí HOBAS o průměru 2,4m a také tím, že montáž celého vodojemu trvala přibližně 11 hodin. V rámci odborné části vystoupí se svými příspěvky k aktuální vodohospodářské problematice předseda představenstva společnosti Ing. Jindřich Král a členové vedení divize Ing. Petr Fiala, ředitel divize Boskovice a Ing. Pavel Mikulášek, výrobně-technický náměstek ředitele divize Boskovice. Jako zpestření programu hodláme účastníkům oslav nabídnout k ochutnávce několik vzorků vody s různou mírou koncentrace chloru ve vodě, aby sami vlastními chuťovými pohárky otestovali, jak zdravotně zabezpečená pitná voda bude chutnat.

K oslavě se připojí tradičně také znojemská divize. A to v pátek 30. března, kdy se uskuteční v pořadí již 11. ročník setkání odborné veřejnosti se zástupci veřejné správy a vedení VAS v historickém objektu Louckého kláštera. V rámci doprovodného programu se hosté seznámí s možnostmi podpory projektů souvisejících s vodohospodářskou problematikou, a to především s ohledem na problematiku odpadní vody, jenž je hlavním tématem letošního Světového dne.  Vzhledem k účasti zástupců Státního fondu životního prostředí budou mít ojedinělou příležitost vznést dotazy na související legislativu a získat cenné zkušenosti s administrací projektů. Přítomní hosté budou obeznámeni s technickými standardy VAS, s plánovanými investicemi Svazku Znojemsko a v samotném závěru budou mít možnost poznat moderní techniku, kterou VAS k výkonu své činnosti při provozování využívá.

Při příležitosti oslav Světového dne vody v roce 2017 plánuje divize Jihlava uspořádat odborné exkurze na významných vodohospodářských zařízeních – čistírnách odpadních vod a úpravnách vod.

Budou určené především pro studenty základních, středních či odborných škol na Jihlavsku, Telčsku   a Polensku. Studenti se tak budou moci dozvědět spoustu zajímavých a nových informací, které jim trochu přiblíží složitost a velký význam procesu vody. Pro lepší představu budou připraveny i názorné vzorky vody například na přítoku a odtoku z čistírny. Na závěr každé exkurze si budou moci všichni přítomní vyzkoušet svou paměť vyplněním malého vodárenského kvízu spojeného se soutěží o drobné firemní reklamní předměty.

Exkurze pro školy na objektech provozovaných VAS připravuje ke Světovému dnu vody a současně také ke Dni Země i divize Žďár nad Sázavou. Exkurze jsou určeny pro žáky základních škol a studenty středních škol a odborných učilišť. Návštěvníci jsou seznámeni se základní problematikou výroby pitné vody a čištění odpadních vod. Loni se těchto exkurzí zúčastnilo okolo 1200 žáků a studentů, 870 jich bylo na čistírnách odpadních vod a 320 na úpravnách vody Mostiště a Vír.

Letos dny otevřených dveří budou ve spolupráci s Povodím Moravy, s. p. a E.ON Trend  s.r.o. ve dnech 20. a 21. dubna například na čistírnách odpadních vod Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí,  Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velká Bíteš, Svratka, Křižanov, Bohdalov a Nové Veselí. Dále bude možné navštívit úpravnu vody Vír, vodárenskou nádrž, přehrada a elektrárnu Vír a úpravnu vody Mostiště včetně vodárenské nádrže Mostiště.

Mgr. Iva Šebková, vedoucí marketingu a komunikace
Ing. Zdeněk Mattis, referent speciálních činností divize Žďár nad Sázavou
Jan Pešek, DiS., referent speciálních činností divize Jihlava
Mgr. Jan Kaluža, vedoucí útvaru ředitele divize Boskovice
Mgr. Ivana Večeřová, vedoucí útvaru ředitele divize Znojmo