Může si VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., libovolně diktovat ceny vody, když je největším dodavatelem vodárenských a kanalizačních služeb v okrese?

Ne nemůže. Celková cena pitné vody sestává z tzv. vodného (cena čisté vody) a stočného (cena za odvod odpadní vody). Vodné a stočné patří mezi věcně usměrňované ceny, které se řídí Cenovým věstníkem Ministerstva financí ČR. Věcně usměrňovaná cena je cena, do které výrobce může zakalkulovat jen oprávněné (ekonomicky zdůvodnitelné) náklady a přiměřenou míru zisku.Zda podmínky regulace dodržel, kontrolují finanční úřady. Pokud by podmínky nedodržel, dopouštěl by se cenového deliktu dle zákona o cenách, který je postižitelný zákonnými orgány cenové kontroly.