Může VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,omezit nebo přerušit dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod ?

Provozovatel je podle zákona č. 274/2001 Sb. oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení (viz Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod - bod VIII.)

Může vodárenská společnost přerušit dodávku pitné vody, pokud odběratel za vodu nezaplatil? Ano, dodavatel pitné vody má právo chránit se proti újmě způsobené neplatiči, a proto může poskytování služby omezit nebo přerušit (v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. Finanční újma působená neplatiči zhoršuje finanční situaci dodavatele a omezuje jeho činnosti potřebné pro veřejné sítě. Tím jsou vlastně kráceni ve svých právech řádně platící zákazníci a jejich zájmy je dodavatel povinen hájit právě zákroky u neplatičů.Doporučení nájemníkům činžovních a panelových domů:Pokud Vám byla přerušena dodávka vody z důvodu neplacení faktur ze strany majitele nemovitosti, nemá význam si stěžovat na VAS, a.s.. Je nám líto, ale našim smluvním partnerem je majitel domu a pokud nám neplatí, jsme nuceni vodu uzavřít, než se s majitelem celá záležitost vyřeší. V těchto případech apelujte na majitele domu (bytové družstvo, soukromý majitel, realitní kancelář, atd.), aby řádně platil vodné a stočné a nezpůsoboval Vám tyto nepříjemnosti.