Naše společnost pomáhá lidem u nás, i v zahraničí

Díky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. mohou děti z nejchudších zemí nejen chodit do školy, ale také například dostat na Vánoce malý dárek. Naše společnost však pomáhá i v tuzemsku.  

Předvánoční období mnozí vnímají jako dobu, kdy je potřeba věnovat více času svým blízkým, obdarovat je a strávit s nimi více času, než je tomu během roku. K této době také neodmyslitelně patří pomoc těm, na které se život neusmívá a musí se potýkat s různými handicapy. A těmto lidem pomáhá i VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Pomoc ve výši cca 12 tisíc korun od naší společnosti již dvanáctým rokem putuje ke dvěma dětem do Indie a Zambie, které díky ní mohou chodit do školy, a připravovat se na svoje povolání.

Jedním z dětí je šestnáctiletá slečna ze Zambie. Jmenuje se Purity Kifita. Její rodiče jsou po smrti, má dva sourozence a žije v domě s dalšími pěti lidmi včetně neteře a synovce. Rodina nosí vodu ze studny.  Vaří na dřevěném uhlí a svítí si svíčkami. Příjem je závislý na sestřině prodeji dřevěného uhlí. Není však dost velký na zajištění všech potřeb.  Díky penězům, které slečna od VAS každoročně dostává, si možná jednou bude moci splnit svůj sen. Ráda by totiž byla učitelkou. Ve škole ji nejvíce baví angličtina. Kromě pomůcek do školy a poplatků za školu dostala jako vánoční dárek deku. Část peněz byla použita také na léky proti malárii, kterou dívenka dostala začátkem loňského roku. Dnes už je ale, podle posledních zpráv ze Zambie, v pořádku.

Foto: Purity Kitifa ze ZambieAdopce_Purity_Kitifa.jpg

Kromě ní VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. přispívá na studium indickému, dnes již sedmnáctiletému, chlapci Joysonu Abreovi. Peníze od naší společnosti chlapci slouží především na zaplacení dopravy do školy a nákup učebnic a dalších školních pomůcek. Podle posledních informací z Indie se chlapec velmi dobře učí, pomáhá svým rodičům starat se o domácí zvířata, která mají. Svoji budoucnost vidí jasně. Chtěl by se stát policistou.

Foto: Joyson Abreo žije s rodinou v IndiiAdopce1_Joyson_Abreo.jpg

Program Adopce na dálku® založila v roce 1993 pražská Arcidiecézní charita. Do současnosti se díky tomuto projektu a díky dárcům z celé České republiky podařilo pomoci ve vzdělávání více než 30 tisícům nejchudších dětí z rozvojových zemí. Podpora vzdělávání konkrétních dětí nejčastěji zahrnuje financování nákladů na jejich vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniformy, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování, mimoškolní aktivity a další výdaje spojené se vzděláváním, dále i zdravotní péče). Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.

Pomoc patří i dětem, handicapovaným nebo nemocným

Díky příspěvkům z jednotlivých divizí se daří zlepšovat také pomoc pacientům nebo handicapovaným přímo v místech, kde má VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., svoje sídla.

Třebíčská divize tak každoročně po čtyři roky zasílá finanční příspěvek Nadaci Krtek, která vznikla na pomoc pacientům dětské onkologie. Od roku 1999 tato nadace podporuje práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a je její neoddělitelnou součástí.  Hlavní prioritou Nadace Krtek je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky.  Zajišťuje dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispívá na výzkum, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Průběžně, podle aktuálních potřeb, vytváří projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem, i dětem, které již aktivní léčbu ukončily a vyrovnávají se s jejími následky. Z třebíčské divize už tuto nadaci podpořili téměř 42 tisíci korun.

Díky další finanční podpoře třebíčské divize se mohou handicapovaní v okrese svézt novými, speciálně upravenými vozy. Na nákup aut pro zařízení Charity Třebíč - denní centrum Barevný svět v Třebíči a škola nevidomých v Tasově - za posledních šest let třebíčská divize přispěla téměř 57 tisíci korun.

Finanční dary v řádech tisíc korun pak dostali pacienti třebíčské nemocnice na nákup speciálního přístroje, lidé s různým zdravotním či psychickým handicapem, kteří potřebují rehabilitace pomocí koně, získali příspěvek na podporu hippoterapie provozované občanským sdružením Dorado.

Z finanční podpory se v letošním roce potěšil v Třebíči také Denní stacionář pro tělesně a duševně postižené.  

Dobročinné a charitativní organizace ve svém regionu dlouhodobě podporuje také boskovická divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí pomohla divize Boskovice finančním darem k tomu, aby děti mohly vyrazit na tábor. „Naše spolupráce s VAS Boskovice probíhá již několik let. Jednalo se o tábor dětí, které mají nějaký zdravotní handicap. Probíhají zde rehabilitační programy či věci, které v běžném životě děti provozovat nemohou. Již samotná cesta vlakem je pro ně zážitkem,“ uvedl předseda této asociace Miroslav Šamalík.

Foto: Na výletě

Na_vylete.jpg

Další finanční pomoc byla směrována do charitativní organizace Betany Boskovice. „Peníze jsme využili na rekreační pobyt, protože když některé rodiny jedou na dovolenou, nemají možnost vzít mentálně postiženého příbuzného s sebou. Pro ty, kteří o to mají zájem, tuto možnost připravíme. Je to důležité z hlediska začlenění klientů do běžného života,“ přiblížila vedoucí komplexu Betany Renata Musilová.

 

Pokračovala také spolupráce s Mateřskou školou Boskovice. Díky ní v červnu děti vyrazily na výlet na boskovickou přehradu. „Vyzvednul nás autobus a zavezl na boskovickou přehradu, kde se děti seznámily s její historií. Prošli jsme se i po mostě a v areálu si prohlédli technologii. Dále jsme se podívali na čistírnu odpadních vod, kde se děti přesvědčily, jak se voda čistí. Na závěr jsme se zastavili na vodárenské stanici, kde děti malovaly, co se jim za celý výlet nejvíce líbilo,“ popsala Dagmar Ševčíková z Mateřské školy Bílkova. „S Vodárenskou spolupracujeme dlouhodobě, ať už se jedná o den dětí nebo třeba den země. Vždy si pro děti připraví nějaký výlet. Podporují nás i dalšími způsoby. Je to pro nás jednoznačně potěšující, že mají o spolupráci s námi zájem. Děti se navíc dostanou do míst, kam by se jen tak nepodívaly,“ přidala se s chválou ředitelka Mateřské školy Dagmar Burianová.  Boskovická divize letos předala této mateřské škole také pět počítačů.

Foto: Děti na přehradě v Boskovicích

deti z MS_prehrada v Boskovicich.JPG

 

Dalším z projektů, který divize v Boskovicích podporovala, bylo vybudování „Zahrady poznání“ realizované Mateřskou školou, Základní školou a Praktickou školou Boskovice. „Vzhledem k tomu, že se v našem zařízení vzdělávají děti s různým stupněm zdravotního postižení a žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí, je zbudování zahrady dalším článkem vzdělávacího řetězce umožňujícím jejich všestranný rozvoj. Pomoci VAS si velmi vážíme,“ zhodnotil ředitel školy Mgr. Antonín Petrů.

 

Díky boskovické divizi se už nyní mohou děti stacionáře těšit na mikulášskou nadílku. Dárkové balíčky na Mikuláše se připravují též pro děti v nemocnici Boskovice.

 

Také divize Brno-venkov dlouhodobě přispívá na dobročinné účely. Podílí se například na projektu Sociální automobil, který je postaven na zcela jednoduché, ale podstatou velice závažné myšlence. Snaží se o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí. V současné době se divize Brno-venkov podílí na reklamní části projektu Sociální automobil pro tři zařízení. Jsou to základní škola Sekaninova, která je školským zařízením určeným především pro vzdělávání, odbornou sociálně pedagogickou a psychologickou poradenskou péči o děti a mládež s mentálním postižením. Dále je to Zámeček Střelice, příspěvková organizace, která nabízí Domov pro osoby se zdravotním postižením (celoroční pobyt), týdenní stacionář a denní stacionář pro osoby s mentálním postižením. Třetí sociální automobil, na kterém se divize podílí, je pro občanské sdružení V růžovém sadu v Ořechově, které provozuje dílnu, ve které pracují mentálně znevýhodnění lidé. V této dílně se vyrábějí drobné předměty ze dřeva (mimochodem – podívejte se na jejich webové stránky www.vruzovemsadu.cz, výrobky jsou krásné).  

Foto: Sociální automobil?

socialni_automobil.jpg

    

Další finanční pomoc z divize Brno-venkov letos putovala například do mateřské školy Lukovany, do Domu dětí a mládeže Oslavany, do Zbraslavi na podporu místní mateřské školy, do občanského sdružení Pro Tišnov na podporu dětí a mládeže, do sdružení Židlochovice na tělovýchovné účely…

V neposlední řadě divize Brno-venkov podpořila děti a mládež ve Sboru dobrovolných hasičů v Bedřichovicích a Kanicích.

    

Za zmínku stojí jistě i to, že stolní kalendáře na příští rok, které divize kupuje pro své zaměstnance jsou charitativní kalendáře s názvem Děti malují pro Konto Bariéry. Osmdesát procent prodejní ceny tohoto kalendáře jde na účet Konta Bariéry ve prospěch pomoci při nákupu školních pomůcek pro děti a studenty se zdravotním postižením.

 

Mgr. Iva Šebková

Vedoucí marketingu a komunikace

Ing. Jaroslav Hedbávný

Ředitel divize Třebíč

Mgr. Jan Kaluža

Vedoucí útvaru ředitele divize Boskovice

Ing. Renata Kudrnová

Personalistka a mzdová účetní divize Brno-venkov