Naši odborníci radili návštěvníkům Stavebního veletrhu

Se stovkami otázek přicházeli návštěvníci do letos poprvé otevřeného poradenské centra s názvem Vodovody, kanalizace a legislativa, které bylo zřízeno v rámci Stavebního veletrhu v Brně. Rady v něm poskytovali odborníci z VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.  

„Na základě projektu a povolení vodohospodářského úřadu jsme postavili u chaty tříkomorový septik s pětimetrovým pískovým filtrem. Teď se s námi obec soudí, že jej máme odstranit. Kdo z nás je v právu?,“ nebo „Nabízejí nám speciální magnety, které mají změkčovat pitnou vodu dá se této technologii věřit?,“ – s těmito, ale i mnohem složitějšími dotazy se během brněnského stavebního veletrhu ve dnech 20.- 23. dubna obraceli návštěvníci veletrhu na letos poprvé otevřené poradenské centrum s názvem Vodovody, kanalizace a legislativa. Odborné odpovědi jim poskytovali odborníci z naší společnosti, ale také zástupci vodoprávního úřadu či Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Denně toto poradenské centrum navštívily desítky zájemců. Někteří z nich potřebovali poradit s tím, jak napojit stavební pozemky na vodovod a kanalizaci, jiní se ptali, jak řešit situaci, když v obci kanalizace není nebo není přivedena na hranici pozemku. Další lidé chtěli poradit s možností dvou rozvodů v domě jednoho s pitnou vodou a druhého s užitkovou vodou. Lidé se ptali také na variantu  snížení stočného, pokud zalévají svoje pozemky. Na konzultace se také zastavili někteří projektanti, obzvlášť pokud řešili v rámci projektu atypickou situaci.

Součástí prezentace VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., bylo také představení činnosti vodohospodářských laboratoří. Přímo na místě si lidé mohli prohlédnout a vyzkoušet fungování přístroje na měření pH vody a taktéž speciální přístroj určený k měření množství chloru jak v pitné, tak například i v bazénové vodě. Dozvěděli se, jaké přísné normy musí splňovat pitná voda, co vše se u ní kontroluje a kde všude. Řada lidí přišla také s dotazy ke kvalitě vody v jejich bazénech u domů.

Návštěvníci měli možnost odnést si z našeho stánku nabídku služeb naší společnosti či některé výtisky elektronického letáku e-Kapka, kde byly některé jejich dotazy již zodpovězeny.

Zřízení poradenského centra zaměřeného na oblast zásobování pitnou vodou rodinných domů, bytů a zahrad iniciovalo vedení Stavebních veletrhů Brno v souvislosti s aktuální problematikou dlouhodobého nedostatku vody. V centru pozornosti byly ale také studny – od legislativy, stavby, provozu, ale i další otázky související s napojením budov na vodovod, kanalizaci nebo nakládání se srážkovou vodou.

Kromě poradenského centra se ale naše společnost měla možnost prezentovat v rámci Stavebního veletrhu ještě na stánku občanského sdružení Přijdu včas. Toto sdružení si již několik let klade za cíl podpořit bezpečí dětí na dětských hřištích. A to instalací speciálních hodin. Ty mají dítě upozornit na to, že je čas jít domů. Jsou také vybaveny speciálními hlásiči pro případ nouze, úrazu nebo jiného nebezpečí. Jedny z těchto hodin pomohla zřídit v Jihlavě na dětském hřišti také jihlavská divize VAS. Za tuto aktivitu bude po celou dobu uvnitř ciferníku umístěno logo naší společnosti. A právě tyto konkrétní hodiny byly přímo na stánku občanského sdružení k vidění.

Vzhledem k tomu, že během čtyř dnů konání veletrhů prošlo branami výstaviště na 45.000 návštěvníků, měla pro nás tato prezentace společnosti význam nejen jako zajímavá zkušenost, ale také zjištění, co veřejnost v oblasti vodárenství zajímá, trápí a jaké problémy nejčastěji řeší. Poděkování patří všem kolegům z generálního ředitelství, vodohospodářských laboratoří a divize Brno-venkov za vynikající reprezentaci VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Mgr. Iva Šebková

Vedoucí marketingu a komunikace

 

Nainstalujte si aktuální verzi přehrávače Flash prosím.
Get Adobe Flash player