Obchodní strategie VAS na období 2014-2018

Představenstvo společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST schválilo na svém zasedání dne 18.6.2014 Obchodní strategii VAS na období let 2014 - 2018.  

Podrobnou analýzou dosažených výsledků v minulých obdobích, analýzou silných a slabých stránek, analýzou příležitostí a hrozeb byly stanoveny cíle pro nadcházející pětileté období obchodní strategie. Hlavními cíli v rámci zákaznické dimenze jsou:

  • Rozšíření portfolia nabízených služeb
  • Získání nových zákazníků, navýšení počtu provozovaných obcí
  • Navýšení objemu externích tržeb

K naplnění stanovených cílů obchodní strategie byly přijaty související akční plány.

V rámci hlavní činnosti, tj. provozování vodohospodářské infrastruktury, akční plány zahrnují vytvoření mapy vlivu jednotlivých provozních divizí, definování příležitostí provozování staveb realizovaných z OPŽP a  nastavení služby odborného zástupce.

V rámci výkonu vedlejší externí činnosti akčními plány zahrnují především rozvoj stavebně montážní činnosti, obchodní činnosti a projekční a inženýrské činnosti. Současně dojde u těchto činností k nastavení strategie rozvoje, optimalizaci technického a personálního zajištění a k vyššímu využívání synergických efektů. 

U externích činností jsme připraveni využívat in- house kontraktů v rámci definovaných pravidel.

Obchodní strategie plně navazuje na přijatou strategii společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. na období 2014-2018, ze dne 17.9.2013. Na tuto obchodní strategii bezprostředně naváže marketingová a komunikační strategie, které budou cílit na propagaci, podporu prodeje a péči o zákazníka.

Dosažené výsledky obchodní strategie budou průběžně vyhodnocovány a v případě odchýlení od stanovených cílů dojde k přehodnocení navržených akčních plánů.