Ustanovení nového generálního ředitele

Představenstvo VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. na svém mimořádném jednání dne 31.10.2013 ustanovilo s účinností od 1.11.2013 do funkce generálního ředitele společnosti pana Ing. Lubomíra Gloce.

Ing. Jindřich Král

předseda představenstva