Odborný seminář přiblížil problematiku vodohospodářských projektů

Víc jak osm desítek starostů, představitelů jednotlivých svazků měst a obcí, ale také odborníků z řad vodohospodářů se sjelo ve čtvrtek 5. března do hotelu Atlantis z Brněnské přehrady. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., tam společně se Svazem VKMO s.r.o a Sdružením obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury uspořádala odborný seminář na téma Vodohospodářské projekty Operačního programu Životní prostředí.  

Pozvání na seminář přijal také náměstek ministra životního prostředí Ing. Jan Kříž a vedoucí Oddělení monitoringu projektů Operačního programu Životní prostředí Státního fondu životního prostředí Ing. Gabriela Křivánková. „Díky našim hostům z ministerstva životního prostředí se měli účastníci semináře dozvědět  nejaktuálnější informace o tom, do kterých oblastí budou v následujícím období plynout dotace a za jakých podmínek budou poskytovány,“ zhodnotil předseda představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Jindřich Král.

Náměstek ministra životního prostředí pro oblast fondů Evropské unie ve svém vystoupení na konferenci seznámil přítomné s tím, jaké akce a projekty bude možné v následujících letech realizovat. „Půjde především o projekty, u nichž bude prokazatelný významný ekologický efekt. U jednotlivých projektů bude kladen důraz na kvalitativní stránku každého projektu a na jeho co největší přínos pro ekologii,“ zdůraznil.

Podle něj se ministerstvo životního prostředí bude v následujících letech snažit také o lepší osvětu při veřejných zakázkách, připravuje se také katalog nejčastějších pochybení v oblasti veřejných zakázek. To vše by mělo pomoci budoucím žadatelům o dotace v oblasti životního prostředí vyvarovat se nedostatkům, díky nimž pak mohou zůstat jejich žádosti nevyslyšeny.

Ing. Jan Kříž ve svém vystoupení na semináři vyjádřil také nespokojenost s vytvářením dvou regulačních prostorů v oboru – jednoho v rámci OPŽP a druhého mimo. „Oboru vodohospodářství chybí vize, zda má být samofinancovatelný nebo ne. Chybí mu pevná strategie, naopak dochází k jeho atomizaci,“ zhodnotil Ing. Kříž. „Na tomto místě bych proto rád poděkoval SVKMO s.r.o., že se snaží centralizovat tarifní oblasti a my se budeme snažit motivovat k tomu, aby i jinde vznikaly větší celky,“  doplnil.

Velmi podnětné bylo také vystoupení Ing. Gabriely Křivánkové ze Státního fondu životního prostředí. Ve svém příspěvku se totiž zaměřila na problematiku dokončování akcí a následný monitoring projektů Operačního programu životního prostředí. Upozornila zejména na chyby a problémy, které se v této oblasti objevují. Některé z nich souvisejí i s výměnou vedení obcí po komunálních volbách, kdy přicházející politici nastupují v době, kdy jsou již nastavena závazná pravidla projektu, ale jim chybí informace o tom, k čemu se zavázali.

Předseda představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., seznámil přítomné s tím, jaké projekty a v jaké hodnotě jsou v současné době realizovány v rámci Operačního programu životního prostředí v regionech, kde společnost působí. Jedná se celkem o investice za 11 miliard korun, které směřují do víc jak stovky projektů.

Jak se změnila efektivita práce ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., jak ji v této společnosti měří, přiblížil přítomným ve svém vystoupení ekonomický náměstek generálního ředitele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Jiří Lidmila. „Díky projektům, které byly financovány z dotací Evropské unie se zvýšila délka provozovaných sítí, došlo k rekonstrukcím stávajících vodohospodářských objektů i budování infrastrukturního majetku. To vše zvyšuje nároky na provozovatele. Přesto se naší společnosti daří vytvářet zisk, vyplácet nájemné i dividendy.  „Hospodářský výsledek naší společnosti ovlivňují výrazně dva faktory. Prvním je výrazné snížení provozních nákladů, které vynakládáme na realizaci naší hlavní činnosti, tedy na provozování vodovodů a kanalizací. Daří se nám také v oblastech činnosti, tedy mimo výnosů z vodného a stočného. Jedná se o tržby z prodeje stavebního materiálu, stavebně-montážních činností či projekční a inženýrské činnosti,“ vysvětlil Ing. Lidmila.

Nechybělo ani vystoupení projektového konzultanta Ing. Romana Bartoše ze společnosti SWC AUDIT s.r.o., v němž zejména připomněl podmínky, které se příjemci dotace zavazují splnit poté, co dotaci dostanou. Zároveň vysvětlil princip finančních analýz, jejich tvorbu a dopady do cen vodného a stočného.

O tom, že informace byly pro účastníky semináře zajímavé, svědčila i závěrečná diskuse. V ní se sesypalo množství otázek zejména na náměstka ministra životního prostředí Ing. Kříže. Směřovaly právě k možnostem získání dotací na nové projekty, ale taktéž k systému kontrol financování již probíhajících projektů, které kromě ministerstva životního prostředí provádějí i další instituce a ne vždy se v závěrech shodnou.

Poděkování za vydařenou akci patří všem organizátorům, vystupujícím a v neposlední řadě i účastníkům akce.

Mgr. Iva Šebková

Vedoucí marketingu a komunikace

Presentace účastníkům semináře k dispozici ke stažení
Fotogalerie ze semináře
 

Nainstalujte si aktuální verzi přehrávače Flash prosím.
Get Adobe Flash player