Oslava Světového dne vody v režii herce Tomáše Matonohy

Vodohospodáři a jejich hosté si letos připomenuli svůj svátek v Kurdějově na Hustopečsku. Finanční pozdrav poslali také lidem s těžkým zdravotním postižením do Diakonie.  

22. březen je již více jak dvacet let připomínán jako Světový den vody.  Byl vyhlášen Organizací spojených národů, aby si lidé uvědomili, že na světě stále více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody nebo k pitné vodě nemá vůbec přístup. Každoroční připomenutí této skutečnosti má napomoci podpořit řešení, které by tuto tristní situaci v zásobování pitnou vodou změnilo k lepšímu.

Vodohospodáři z jižní Moravy a kraje Vysočina si tradičně tento den připomenuli setkáním odborné veřejnosti. Letos se uskutečnilo ve středu 18. března v prostorách hotelového domu Vinař v Kurdějově u Hustopečí. Záštitu nad setkáním převzali hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a starosta obce Kurdějov Jaroslav Matýšek. Mottem letošního Světového dne vody byla Voda a udržitelný rozvoj.

Po příjezdu na místo čekala na účastníky akce kromě prezentace také ranní káva. U ní se ale příliš dlouho nezdrželi. Následovaly totiž odborné exkurze do tří zajímavých míst v okolí. První z nich směřovala k poldru Soutok v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje. Zaměřena byla na význam a funkci tohoto poldru. Další skupina pak směřovala do areálu rybníkářství Pohořelice, a.s., Velký Dvůr. Při exkurzi s výkladem se při ní přítomní dozvěděli zajímavosti nejen z historie a současnosti chovu ryb na jihu Moravy, ale také o tom, že Pohořelický kapr má od roku 2007 chráněné označení původu udělené Evropskou komisí. Tato značka zákazníkům garantuje, že se k nim na stůl dostane ryba ve vysoké kvalitě. Ryby jsou chovány v přirozeném prostředí a přikrmovány pouze obilovinami z místních zdrojů, takže konzument si může být jist, že dostává bioprodukt.

Kdo si nevybral ani z jedné z exkurzí do vzdálenějších míst, mohl se vydat na komentovanou prohlídku podzemních chodeb vedoucích pod obcí Kurdějov.

Odpolední program se odehrál pod taktovkou známého českého herce Tomáše Matonohy. Všechny přítomné nejprve přivítal starosta obce Kurdějov Jaroslav Matýšek. Pak již následovala smršť dotazů Tomáše Matonohy na hosty diskuse. Byli jimi generální ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Lubomír Gloc, generální ředitel Povodí Moravy, s.p., RNDr. Jan Hodovský  a ředitel Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Ing. Ladislav Haška.  Odborná debata se dotkla právě tématu udržitelného rozvoje, toho, co jednotlivé společnosti v této oblasti dělají, jaké problémy v oblasti vodohospodářství ředitelé největších společností na jihu Moravy vnímají či toho, do jakých oblastí v současné době směřují investice.

Celé diskusní odpoledne herec Matonoha proložil množstvím zajímavých soutěžních otázek pro diváky. Ptal se tak například na to, jak dlouho vydrží člověk bez vody či kolik obyvatel v současné době žije na Zemi. S otázkami pak zamířit také do oblasti vodohospodářství, kdy si soutěžící mohli tipovat, kolik vodovodů a kanalizací která společnost obhodpodařuje a podobně. Za každou správnou odpověď pak rozděloval soutěžícím drobné ceny.

Součástí Světového dne vody byla také tombola, jejíž výtěžek byl věnován na dobročinné účely. Přítomní, kteří si v průběhu celého dne nakoupili losy, tak poslali finanční pozdrav ve výši 18 550,- Kč postiženým z Diakonie ČCE – střediska Betlém v Kloboukách u Brna. Šek s díky a slzami v očích převzala ještě týž den z rukou generálního ředitele Povodí Moravy, s.p.,  RNDr. Jana Hodovského zástupkyně této organizace.

A kdo nic nevyhrál v tombole, odnesl si ze společného setkání alespoň příjemné zážitky a také drobný dárek od každého z organizátorů, jimiž byli členové Rady povodí Svratky – Povodí Moravy, s.p., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., a Vírský oblastní vodovod s.m.o.

Mgr. Iva Šebková

Vedoucí marketingu a komunikace


Fotogalerie - prohlídka rybníkářství Pohořelice, šek pro diakonii, Tomáš Matonoha při debatě s generálními řediteli.

 

Nainstalujte si aktuální verzi přehrávače Flash prosím.
Get Adobe Flash player