Oznámení o dražbě nepřevzatých listinných akcií

Představenstvo společnosti

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ 49455842, Brno, Soběšická 820/156, PSČ 638 01, společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 1181 , oznamuje, že dne 28.6.2012 v 11:00 hodin (zápis účastníků od 10:00 hodin) se na adrese Best Western Premier Hotel International Brno, Husova 16, CZ-659 21  Brno,  Czech Republic, salonek č.5, bude konat v souladu s § 214 odst. 4 obchodního zákoníku nedobrovolná veřejná dražba nepřevzatých listinných akcií společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., které si akcionáři ani v dodatečné přiměřené lhůtě nepřevzali, ačkoliv k tomu byli opakovaně vyzváni. Draženo bude celkem 21.732 kusů nekótovaných kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Konečný počet dražených akcií může být nižší. Bližší podmínky dražby jsou zveřejněny v dražební vyhlášce na http://www.centralni-adresa.cz.