Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

Představenstvo společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem: Brno, Soběšická 820/156, PSČ 638 01, IČ: 494 55 842, spol. zapsána u Krajského soudu v Brně,oddíl B, vložka 1181, zveřejňuje podle § 214 odst. 3 obchodního zákoníku následující prohlášení akcií za neplatné, o kterém rozhodlo na svém zasedání dne 12. 6. 2013.  

Představenstvo společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  po předchozím určení dodatečné přiměřené lhůty k předložení akcií podle § 214 odst. 1 obchodního zákoníku v návaznosti na § 183l odst. 6 obchodního zákoníku, prohlašuje za neplatné kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč vydané společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., a to: 

Za neplatné byly prohlášeny akcie:

Hromadné listiny

 

 

Hromadné listiny

 

 

Jednotlivé akcie

 

Serie

Číslo

Od

Do

Počet

 

Serie

Číslo

Od

Do

Počet

 

Serie

Od

Do

Počet

H

7

003179

003198

20

 

H

62

191986

191995

10

 

A

000014

000033

20

H

14

003407

003416

10

 

H

64

192026

192045

20

 

A

000039

000044

6

H

15

003417

003426

10

 

H

65

192046

192055

10

 

A

000049

000076

28

H

20

191599

191608

10

 

H

67

192076

192081

6

 

A

000081

000104

24

H

21

191609

191614

6

 

H

68

192082

192087

6

 

A

000113

000138

26

H

22

191615

191624

10

 

H

69

192088

192097

10

 

A

000141

000144

4

H

23

191625

191629

5

 

H

70

192098

192105

8

 

A

000149

000158

10

H

24

191630

191639

10

 

H

71

192106

192115

10

 

A

000171

000204

34

H

25

191640

191649

10

 

H

73

192124

192143

20

 

A

000209

000234

26

H

26

191650

191657

8

 

H

74

192144

192153

10

 

A

000238

000241

4

H

27

191658

191667

10

 

H

75

192154

192159

6

 

A

000248

000251

4

H

28

191668

191675

8

 

H

76

192160

192169

10

 

A

000255

000258

4

H

29

191676

191681

6

 

H

77

192170

192179

10

 

A

000262

000267

6

H

30

191682

191691

10

 

H

78

192180

192195

16

 

A

000272

000273

2

H

31

191692

191697

6

 

H

81

192216

192225

10

 

A

000280

000281

2

H

32

191698

191707

10

 

H

82

192226

192245

20

 

A

000286

000294

9

H

35

191708

191715

8

 

H

83

192246

192253

8

 

A

000295

000319

25

H

36

191716

191723

8

 

H

84

192254

192273

20

 

 

 

 

 

H

37

191724

191733

10

 

H

85

192274

192283

10

 

 

 

 

 

H

38

191734

191743

10

 

H

86

192284

192298

15

 

 

 

 

 

H

40

191754

191759

6

 

H

87

192299

192318

20

 

 

 

 

 

H

41

191760

191769

10

 

H

88

192319

192338

20

 

 

 

 

 

H

44

191790

191794

5

 

H

89

192339

192346

8

 

 

 

 

 

H

45

191795

191798

4

 

H

90

192347

192354

8

 

 

 

 

 

H

46

191799

191804

6

 

H

92

192361

192368

8

 

 

 

 

 

H

47

191805

191814

10

 

H

93

192369

192374

6

 

 

 

 

 

H

48

191815

191824

10

 

H

94

192375

192382

8

 

 

 

 

 

H

49

191825

191832

8

 

H

95

192383

192392

10

 

 

 

 

 

H

50

191833

191852

20

 

H

96

192393

192400

8

 

 

 

 

 

H

51

191853

191872

20

 

H

101

207063

207070

8

 

 

 

 

 

H

52

191873

191880

8

 

H

102

207071

207080

10

 

 

 

 

 

H

53

191881

191905

25

 

H

103

207081

207090

10

 

 

 

 

 

H

54

191906

191911

6

 

H

104

207091

207151

61

 

 

 

 

 

H

55

191912

191917

6

 

H

109

208033

208036

4

 

 

 

 

 

H

56

191918

191927

10

 

H

110

208037

208270

234

 

 

 

 

 

H

57

191928

191937

10

 

H

113

208283

208322

40

 

 

 

 

 

H

58

191938

191947

10

 

H

114

208323

208332

10

 

 

 

 

 

H

59

191948

191967

20

 

H

115

208333

208336

4

 

 

 

 

 

H

60

191968

191975

8

 

H

116

208337

208340

4

 

 

 

 

 

H

61

191976

191985

10

 

H

117

208341

208360

20

 

 

 

 

 

 

Uvedené akcie, jejichž vlastnictví předtím přešlo podle § 183i odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře, tj. na společnost Svaz VKMO s.r.o. se sídlem Soběšická 156, 638 00 Brno, IČ: 25572245, zapsaná v obchodním rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 34545, jsou prohlášeny za neplatné na základě § 214 odst. 2 obchodního zákoníku, poněvadž přes výzvy zveřejněné v Obchodním věstníku a dle stanov společnosti nebyly ani v dodatečných určených lhůtách předloženy.