Přechod vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů na hlavního akcionáře

Představenstvo společnosti

VODÁRENSKÁ  AKCIOVÁ  SPOLEČNOST, a.s.

se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČ: 49455842

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

v návaznosti na uveřejněné usnesení mimořádné valné hromady konané dne 6. listopadu 2012  

oznamuje akcionářům společnosti:

Zápis usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku byl zveřejněn v internetovém Obchodním věstníku na Portálu veřejné správy  http://portal.gov.cz a na adrese www.obchodnivestnik.cz dne 20. 11. 2012. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přechází na hlavního akcionáře dne 21. 12. 2012. Dosavadní vlastníci akcií se tudíž tímto vyzývají, aby pro výplatu protiplnění předložili své akcie obchodníkovi s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, v řádné lhůtě od 21. 12. 2012 do 20. 1. 2013 v pracovních dnech v pondělí a ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin; jiný termín lze dohodnout telefonicky na čísle + 420 538 705 742.