Proč se liší výše vodného a stočného u jednotlivých podniků Vodovodů a kanalizací ČR?

Důvodem jsou rozdílné místní podmínky, konkrétně:

  • cena nakupované surové vody pro výrobu vody pitné
  • kvalita zdrojů surové vody (druh - podzemní, povrchová)
  • morfologie terénu (energetická náročnost na čerpání vody)
  • délka přivaděčů pitné vody do vodojemů
  • množství připojených obyvatel na délku sítě - rozsah sítí a soustředěnost odběrů v zásobované oblasti
  • nutnost oprav /stáří sítí/ a rozvoje vodohospodářské infrastruktury
  • míra zisku v ceně

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., sjednotila od roku 2000 vodné a od roku 2001 stočné pro maloodběratele a velkoodběratele.Toto sjednocování cen je trendem, který se postupně uplatňuje u všech podniků Vodovodů a kanalizací v ČR.